Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak správně studovat kata?

8. 5. 2007

Jak správně kata studovat?   

  Obrazek                  

Hned od počátku je zapotřebí na kata pohlížet jako na komplexní vrcholnou přípravu bojovníka.

Zprvu nám kata dává prostor pro trénink paměti, soustředěnosti, vytrvalosti a vzájemné koordinace celého těla. Poté co zvládneme formu na paměť a jsme schopni provádět dané techniky v určeném směru a sledu za sebou, je čas začít s fyzickým tréninkem. Naší snahou musí být rozvinout techniky do co možná nejdokonalejší podoby, které jsme schopni se svými fyzickými dispozicemi dosáhnout. Tato fáze tréninku nám dává dostatek prostoru pro zkoumání a zdokonalení naší základní techniky kihon-waza. Dalším krokem je osvojení si určeného rytmu chóshi - "čóši" (střídání intervalu rychlého s pomalím, tvrdosti a měkkosti). S touto fází je tady spojeno zkoumání správného svalového uvolnění, předpětí nujisashi - "nudžisaši"(stav relaxované tenze potřebné pro získání správné reakce, rychlosti a přirozenosti) a kontrakce kime (stav svalového napětí v koncové fázi techniky potřebný pro transport energie) v daných sekvencích prováděných technik. Muchimi - "mučimi", je též výraz používaný okinawany, spojený s touto oblastí studia kata. Znázorňuje podstatu zpevnění v koncové fázi techniky, spojenou s představou pevného zakořenění postoje a hladkého transportu energie "ki" danou technikou do cíle. Dalším důležitým aspektem této fáze tréninku je rozvoj správného dýchání. Tato oblast se označuje jako kokyu (synchronizace dechu s prováděnou technikou). Na obecné rovině lze konstatovat, že v nápřahu je nádech a při průběhu je výdech. Ovšem nikdy by jsme neměli vydechnout zcela. Určité množství vzduchu potřebné pro kvalitní zpevnění zůstává uvnitř. Správné "hara dýchání" je jedním z klíčových elementů všech prováděných technik.

V této fázi studia kata by mělo cvičit především naše tělo. Je zde mnoho aspektů týkajících se fyzična, na které je potřeba myslet, a proto není vhodné, aby student vkládal do cvičení své vlastní myšlenky, jelikož by se stali překážkou v jeho postupu.

Zvládneme-li kata do té míry, že jsme schopni provádět všechny techniky a kombinace podvědomě, zcela plynule a ve správném rytmu, při zachování přesné formy a za využití patřičné rychlosti a síly, kdy nenarušuje naší pozornost chakugan - "čakugan" (plná, ničím nenarušená pozornost na obsah procvičované formy) přemýšlení o fyzickém provedení, přichází čas, kdy by jsme do cvičení měli zapojit svou vlastní "fantazii", ve smyslu kreativního bojového myšlení. Je dobré v návaznosti na neustálé procvičování začít si klást otázky: "Proti jakému útoku se asi bráním? K čemu slouží tento pohyb a jak ho lze využít v sebeobraně? Jaký cíl mám zasáhnout tímto úderem?.... atd." Toto mentální rozpoložení v nás probudí vizuální představivost a podpoří našeho bojového ducha. Konečným výsledkem všeho bude to, že naše provedení kata přestane být pouze nacvičeným pohybovým tréninkem a začne naplňovat svou obsahovou podstatu s projevem naší vnitřní zralosti a sebejistoty shisei - "šisei" (duševní rozpoložení projevující se navenek ve všem co děláme).

Téměř každá kata obsahuje speciální techniky kakushi-te - "kakuši-te", jejichž význam není na první pohled zcela zřejmí a je jen na píli každého studenta, zda objeví jejich pravou podstatu, případně dobré vůli učitele, zda mu ji prozradí.

Bunkai, tedy procvičování obsahového významu technik kata s partnerem je vrcholnou fází studia Karate a lze ji chápat jako vstupní bránu k cestě za poznáním. Každá kata má svou základní bunkai, jejíž procvičování by se dalo považovat za odrazový můstek pro naše vlastní zkoumání sebeobranného významu technik Karate.

Ura-waza se dá považovat za jakousi vyšší formou procvičování bunkai, jejíž podstatou je odpoutání se od základní předlohy v mezích daného principu obrany a tím spojeného rozvoje naší kreativity a bojeschopnosti v jakékoli situaci.

Ve formách okinawských kata se lze mimo techniky blokování setkat s následujícími praktikami:

·    Atemi-waza - ničivé úderové a kopové techniky, především na vitální body

·    Tuite-waza (tuidi, torite, kakete) - techniky úchopů a tlaků

·    Kansetsu-waza - techniky páčení a lámání

·    Kuzushi-waza - techniky vychýlení

·    Shime-waza - techniky škrcení

·    Nage-waza - techniky hodů

Pokud nebudete schopni ztotožnit se s tímto pojetím studia forem kata, které vám zde předkládám, vytvořte si svůj vlastní postup. To nejdůležitější se totiž skrývá v samotném praktikování a hledání "své cesty". Nehledejte výmluvy a cvičte. Udělejte si čas pro sebe a "své Karate". Hledejte význam své "cesty budó" a uvidíte kam vás zavede.

Tomáš Ulrych

Srdce a duše Karate

Staré přísloví praví, že srdcem KARATE je KATA a MAKIWARA jeho duší. Tato bezesporu moudrá slova starých mistrů poukazují na dva hlavní aspekty studia, na které by měl být kalden největší důraz. Prostřednictvím kata se nám dostává komplexního vzdělání v principech sebeobrany, boje zblízka, na střední i dlouhou vzdálenost, za pomoci využití všech částí lidského těla vhodných k sebeobraně. Kata rozvíjí naši koncentraci, prostorové vnímání, koordinaci pohybů, rychlost, sílu, stabilitu, reakci a mnoho dalších důležitých dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí přímé konfrontace. Jednouduše řečeno: Karate je kata a bez kata není Karate.
Než jsem se setkal se svým současným učitelem, často jsem se ptal sám sebe, jak studovat kata, aby mi daly to, co od nich očekávám. Vím, že neznalost odpovědi na tuto otázku, dnes vede spoustu karateků do slepé uličky povrchního studia, a proto se spousta z nich realizuje v bezhlavé honbě za vítězstvím v zápasech kumite nebo v předvádění naučených pohybů připomínajících znalci Karatedo líbivý aerobic využívající technik kopů, úderů a bloků.
Jak tedy studovat kata? Pokusím se v krátkosti na tuto otázku odpovědět, ovšem než začnu, rád bych, abyste si uvědomili, že zvládnutí kata není otázkou měsíce či jednoho nebo dvou let, je to celoživotní dílo. Staří mistři se drželi pravidla 3 roky na jednu kata, což znamenalo, že toto je minimální čas pro opravdu kvalitní zvládnutí za předpokladu usilovného tréninku. Je samozřejmostí, že zde záleží na stupni obtížnosti, kterou lze rozdělit na základní, střední a mistrovskou. Z výše uvedeného lze vyvodit, že pro zvládnutí základních kata bude zapotřebí poměrně méně času nežli pro zvládnutí kata mistrovských, ovšem v žádném případě by nemělo při studiu Karatedo dojít k tomu, že student z jakýchkoli důvodů vynechá některou z uvedených úrovní a začne od vyšší. Vždy je nutné zvládnout nejdříve kata základní, poté přejít na střední a dále na mistrovské. Pravidlo tří let se dnes již nedodržuje. Dnešní doba je uspěchaná a málokdo by dokázal po tři roky cvičit jednu a tutéž kata. Dnes se student za tři roky usilovného studia může naučit klidně deset až patnáct kata, ovšem jak říká můj učitel: "Jen tři z nich studujte do hloubky." Pro správné pochopení a zvládnutí kata je nutné projít několika fázemi studia, o kterých se dočtete v odkaze "Jak Kata správně studovat".

"Kata je knihou moudrosti Karate. Pokaždé, když ji cvičíš, jako bys v ní listoval a četl její řádky."

Na závěr jen v krátkosti k makiwara tréninku.
Makiwara je úderové prkno, které vdechne našim technikám život, dovede je k maximální účinnosti a utuží naše úderové plochy.
Při makiwara tréninku je zapotřebí vnímat, a skrze to studovat reakci celého těla na kontakt s překážkou. Nestačí pouhé "tupé" otloukání úderové plochy. Opěrné body, zpětná vazba, svalová kontrakce, dech, vnitřní energie, různorodost pozice, atd. Toto je jen několik oblastí, na které se lze při makiwara tréninku zaměřit. K procvičení některých technik, převážně v návaznosti na pohyb je vhodný například i boxovací pytel, ovšem stěžejní pomůckou každého karateky by měla být právě MAKIWARA.
Znovu cituji: "Kata je srdcem Karate a Makiwara jeho duší."

Poznámka:
Lze se setkat s mnoha interpretacemi výše uvedeného a je jen na každém z vás, jak hluboko se při svém studiu budete chtít dostat a s čím se ztotožníte. Pokud naleznete nějaké další zajímavosti na téma kata, podělte se o ně s ostatními. Zašlete mi je k posouzení a v případě, že půjde o seriózní a zajímavý poznatek zařadíme ho na naše stránky ku prospěchu ostatních.

S pozdravem Tom.